Žiadne skryté položky

    Ak vieme, že klientova predstava je nereálna, tak mu to dopredu povieme. Filozofia našej spolupráce je neschovávať sa za dodatočne kalkulovanými nákladmi, ktoré sú často prenášané na ťarchu investora počas výstavby, ako to dokazuje bežná prax. Každý má limit svojich finančných zdrojov. Preto pokladáme za maximálne neseriózne „vydierať“ klienta postupným navýšením ceny v priebehu výstavby rôznymi skrytými nákladmi v čase, keď do vás klient vložil dôveru a v podstate nemá na výber, keďže časť svojich finančných prostriedkov už vyčerpal na vás. Zmluva o dielo preto obsahuje fixnú cenu kompletnej dodávky, ktorá je špecifikovaná rozsahom, s ktorým vás presne oboznámime ešte pred začiatkom zmluvného vzťahu. 

    Garantujeme vám, že zmluvná cena je rovnaká na začiatku aj na konci výstavby!