Prostriedky investované do spotreby na vykurovanie sa vrátia

Spôsobov, ako znížiť spotrebu energií na vykurovanie je hneď niekoľko:

 • Tým zásadným je zamedzenie úniku tepla. Ide o:
  • množstvo a kvalitu tepelnej izolácie obvodových stien,
  • kvalitu okien a vstupných dverí,
  • množstvo a kvalitu tepelnej izolácie v podlahe a v streche.
 • Ovplyvniť náklady zefektívnením spotrebovávanej energie.
  Dôležitá je preto voľba technického zariadenia pre vykurovanie a jeho výkonu na základe vypočítaných tepelných strát domu. Platiť za zariadenie, ktoré vám dodáva viac energie než potrebujete sú vyhodené peniaze!
 • Znížiť potrebu tepla využitím vykúreného vzduchu pre predohrev studeného vzduchu privádzaného do rodinného domu.
  To znamená použitie riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, ktoré eliminuje straty klasickým vetraním – oknami.

Staviame domy ohľaduplné k vašej peňaženke

Vykurovanie rodinného domu a príprava teplej vody predstavujú značné percento z celkových nákladov na prevádzku domu. Pri návrhu a optimalizácii každého domu im preto venujeme veľkú pozornosť. Nízkoenergetické domy K-P, s.r.o. dosahujú reálnu úsporu nákladov na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody vo výške 80 % oproti bežným stavbám, a pritom sa nemusíte obmedzovať v tepelnom pohodlí.

Ponúkame vám úsporu nákladov rádovo v stovkách eur ročne.

Starostlivosť o vás nekončí dokončením výstavby s kolaudáciou

Počas prvej zimnej sezóny vám v cene domu urobíme garančnú obhliadku. Jej súčasťou sú merania a vypracovanie analýzy o spotrebe energie vášho rodinného domu. Ak bude potrebné, dom vám ako funkčný celok nastavíme a vyregulujeme tak, aby plne spĺňal požiadavky na komfort a úsporu.

S nami šetríte čas aj peniaze.